Hopp til hovedinnhold

Mer enn et innkjøpssystem: Kantinekjede med stort samfunnsansvar benytter alle Millums funksjoner

Coor ble under Matprisen 2023 kåret til vinner av den gjeve prisen, Årets storkjøkken. Alle deres kantiner bruker Millums innkjøpssystem, komplett med alle tilgjengelige funksjoner og moduler. Disse verktøyene har vist seg å være viktige hjelpemidler for kantinene i deres streben etter økt bærekraft og effektivisering av daglige operasjoner på storkjøkkenet.

Av: Una Tingvik Haave 02.01.2024 08:35

kantinemat

Bedre oversikt med CO2-kalkulator og funksjon for matsvinn

Coor innså tidlig at deres innkjøpssystem, Millum, ikke bare kunne håndtere bestillinger, men også være et effektivt verktøy for å styrke både den daglige driften av alle kantinene, samt støtte alle kjedens aktiviteter innen samfunnsansvar.

For å måle og rapportere på disse aktivitetene, benytter Coor både Millums CO2-kalkulator og matsvinnfunksjon. CO2-kalkulatoren lar dem enkelt beregne og sammenligne klimaavtrykket på oppskrifter og menyer, mens matsvinnfunksjonen, forenkler registreringen av matsvinn. Dette gir Coor en helhetlig oversikt over klimaavtrykk og matsvinn hos hver kantine, og sørger for en mer bærekraftig drift.

Fremtidsvisjonen her er at vi skal koble matsvinnet med våre innkjøp, slik at vi kan få volumet på alt av innkjøp målt mot matsvinn, for da har du virkelig fått total oversikt over alt.

Marianne Hayes Antonsen

Forretningsutvikler Bærekraft i Coor

 

Mer bærekraftig og økonomisk kantinedrift med Menyplanlegging

Coor bruker også Millums Menybank med funksjonen Menyplanlegging. Den gir mulighet til å skape ukemenyer med optimalt klimaavtrykk, samtidig som den gir en grundig oversikt over råvarebruk og kostpris. Coor bruker dette verktøyet som et hjelpemiddel for blant annet å sikre at samtlige kantiner serverer mat med korrekt klimaavtrykk.

Vi jobber systematisk med oppskrifter, og det er viktig for oss når vi setter sammen en oppskrift, at den ikke bare blir satt sammen, men at den har både det rette næringsinnholdet og lavest mulig klimaavtrykk. Det er også viktig for oss å vise klimaavtrykket på menyene, slik at vi kan informere gjestene og ikke minst våre egne ansatte om dette og øke deres bevissthet.

Marianne Hayes Antonsen

Menyplanleggeren har også økonomiske fordeler. I løsningen er det mulig å registrere antallet solgte porsjoner for hver oppskrift i en menyplan. Hver gang oppskriften vises i menyplanen, vises også det forrige registrerte antallet solgte porsjoner. Dette gir oversikt over hvor mye som ble solgt i forhold til opprinnelig bestilling, og kan hjelpe innkjøpere med å ta informerte beslutninger om hvor mye de skal bestille neste gang. Slik reduseres også mengden matsvinn.

 

Modul for effektiv varetelling

For tidkrevende oppgaver som varetelling, benytter Coor Millums Varetellingsmodul. Den gir de ansatte muligheten til å utføre både individuelle og felles varetellinger, enten direkte gjennom modulen eller via Millums varetellingsapp – som også fungerer offline. Denne løsningen forenkler varetellingsprosessen, og gjør den dermed mer effektiv og tidsbesparende.

 

Opplæring i innkjøpssystemet

Ettersom Millum er et viktig verktøy i Coor-kantinene, er det avgjørende at de ansatte har god kunnskap om hvordan de bruker systemet og hva slags muligheter som finnes. Coor sørger derfor, gjerne ved hjelp av Millum, for grundig opplæring i alle moduler med tilhørende funksjoner. Slik blir hverdagen hos kantinene mest mulig effektiv og Coor sentralt sikrer at alt de rapporterer på omfatter data fra alle kantinene, og kan hentes ut fra ett sted.

Vi skal sørge for at Millum blir brukt på riktig måte, ved at vi gir opplæring i alle funksjoner i Millum. Slik vil alle være godt rustet når det gjelder bruk av tilgjengelige apper og andre muligheter i systemet.

Marianne Hayes Antonsen