Hopp til hovedinnhold

C02-kalkulator i Millum Procurement

Høsten 2020 lanserte Millum sin egen CO2-kalkulator. Denne beregner klimaavtrykket i en meny, per porsjon. På denne måten kan kokker på storkjøkken beregne avtrykket på maten de serverer.

Av: Mathilde Jelen Danielsen 01.08.2021 10:31

kvinne_serverer_liten

Ønske om CO2-kalkulator fra storhusholdningsbransjen

De siste årene har Millum opplevd et stadig større ønske fra våre kunder, om å kunne dokumentere «fotavtrykket» på menyene og rettene de lager. Kantinekjeder, hoteller og restauranter trenger alle å kunne spore sitt CO2-avtrykk.

Derfor utviklet vi en CO2-kalkulator som gir kokkene en oversikt over klimaavtrykket på maten de serverer. Denne er tilgjengelig via Menybank, en modul i innkjøpssystemet Millum Procurement.

Det er en etterspurt funksjon vi har utviklet. Vi opplever at dokumentasjon av CO2-avtrykk er noe som er viktig for både eksisterende og potensielle kunder. Når bransjen har et så tydelig behov for et slikt verktøy, er det viktig at vi følger opp raskt.

Bjørn Anskau

Daglig leder

Hvordan beregne klimaavtrykk på mat?

Alle verdier i kalkulatoren oppgis i en måleenhet fastsatt av UNCFF og EU-kommisjonen. Denne konverterer effektene av forskjellige gasser, til den tilsvarende mengden CO2 det tar å skape samme drivhuseffekt. Ved å konvertere dataene til én felles måleenhet kan man for eksempel sammenligne klimaavtrykket fra en vegetarisk burger, med en burger av storfekjøtt.

klimaavtrykk-blader


Millums CO2-kalkulator bruker nivåskalaen som er hentet fra RISE (Research Institutes of Sweden), Sveriges forskningsinstitutt og innovasjonspartner. Skalaen har nivåene grønt, gult, oransje og rødt, og vises som et bladikon - fra best til verst for miljøet. Vi benytter også RISE sin produktdatabase for beregning både i Norge og Sverige, noe som gir en større andel ferdig beregnede produkter å velge mellom enn tidligere. 

Vi håper at systemet basert på fargegradering vil være en god løsning for brukerne. For oss handler det om å kunne formidle hvilket klimaavtrykk hver rett har på en enkel måte. Slik kan vi tydeliggjøre hva «grønnere» valg i retten kan utgjøre.

Bjørn

Det vil si at om en kokk erstatter kjøtt med en vegetarisk proteinkilde i en oppskrift, enten helt eller delvis, kan han med en gang se hvilken effekt det vil ha, ved å se at fargen på bladikonet endrer seg. Det samme gjelder hvis han reduserer mengden av en gitt ingrediens. 

Full kontroll over funksjonaliteten

Siden vi har utviklet kalkulatoren in-house har vi full kontroll over dagens funksjonalitet og hva som kan utvikles i de neste fasene.  I hovedsak tar kalkulatoren for seg livssyklusen fra produksjon av vare til ferdig rett. 

Jeg er stolt av at vi har utviklet beregningsløsningen med egne utviklingsressurser. Det gir oss en mye større frihet og kontroll over modulen. Takket være gode samarbeidspartnere kan vi være sikre på at dataene har høy presisjon.

avslutter Bjørn