Hopp til hovedinnhold

I midten av en bærekraftig handel

Teknologibedriften Millum og datterselskapet Matinfo arbeider for å skape digitale løsninger som hjelper kundene til bærekraftig handel gjennom våre løsninger.

Av: Sofie Vatle 06.05.2021 07:57

iStock-1275296343henderholderjordklode

Vi har fokus på at våre kunder skal kunne redusere sitt matsvinn og transport gjennom bruk av vår innkjøpsportal. Vår løsning gir større kontroll over innkjøp og man kan planlegge bedre, som igjen gir en mer bærekraftig handel i mat- og serveringsbransjen. Vi vet at vår løsning gir innkjøperne innsikt til å ta avgjørelser som tjener både bedriften og miljøet ved å unngå feilbestillinger og ekstra transport.

Vi arbeider hele tiden med å gi aktørene i bransjen verktøyene de trenger for å kunne ta bedre valg. Vi må være med på å vise at bærekraft og mindre matsvinn også kan gi en økonomisk gevinst, noe som ofte er nøkkelen til nye satsinger.

Bjørn Anskau

Daglig leder

Samarbeid med Plateful i kampen mot matsvinn

Millum har vært med å etablere Plateful (tidligere Verdimat), en grossist som distribuerer overskuddsvarer fra kjente leverandører for dagligvare og storhusholdning. Vi leverer teknologien som håndterer bestillingene mellom Plateful og deres kunder.

Vi er stolte av å samarbeide med Plateful for å kutte matsvinnet i bransjen. Dette er bare ett av flere tiltak vi gjør for å imøtekomme kravene om bærekraftighet i bransjen.

fortsetter Bjørn

Følger opp maten fra jord til bord

I 2017 inngikk Millum et samarbeid med Factlines. Dette samarbeidet bidrar til å hjelpe alle aktørene i verdikjeden til å ytterligere dokumentere matens reise fra jord til bord.  Dette gir aktørene i verdikjeden en enestående mulighet til å vise sitt etikk- og samfunnsansvar ovenfor sine samarbeidspartnere.

Mange bekker små på veien mot bærekraft

Både Millum og Matinfo har de siste årene hatt stort fokus på bærekraft og matsvinn i takt med at temaene har fått mer oppmerksomhet i bransjen. I arbeidsmøter med Matvett har vi søkt å avdekke områder hvor vi kan bidra i forbindelse med “Kutt Matsvinn 2020” og dette arbeidet fortsetter mot 2030.

I tillegg til fokus på eksisterende kunder har Millum og Matinfo bistått en gruppe studenter i forbindelse med deres bacheloroppgave om matsvinn i storhusholdningsbransjen – dette i regi av Matvett. Det er spennende og nyttig for oss som en kunnskapsbedrift å være knyttet opp mot Høyskolemiljøer.

Hva kan Millum og Matinfo bidra med?

Vi har som mål å være en av katalysatorene for en bransje som setter fokus på bærekraftighet og reduksjon av matsvinnet. Gjennom å utvikle gode løsninger skaper vi endringer i bransjen ved at vi muliggjør de ambisjonene våre kunder har. Først når vi lykkes med dette er endringen reell og kan gi de bærekraft-effektene hele bransjen jobber for å få til.