Hopp til hovedinnhold

Millum tar ansvar

Millum har flere hjertesaker, men aller sterkest banker hjertet vårt for en bærekraftig serveringsbransje, og for likestilling i arbeidslivet. 


Bærekraft i bransjen

Millum jobber for å skape et innkjøpssystem som hjelper kundene våre til å ta bærekraftige valg. Det er viktig når det årlig handles for mer enn 11 milliarder norske kroner gjennom vårt system. Millum kan bidra til å utgjøre en positiv forskjell og skape langsiktige verdier for mennesker og miljø - i egen bedrift så vel som via bedriftene vi samarbeider med. 

 

Vi har samlet vår hovedaktivitet rundt to av FNs bærekraftsmål. Nedenfor kan du lese mer om disse, inkludert våre undermål:

baerekraft-crside
illustrasjon med fire av FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmål i hotell-, restaurant og kantinebransjen. Satt i system.

Vi skal utvikle løsninger og tjenester som forenkler våre kunders arbeid med bærekraftsmålene de selv har valgt, gjennom samarbeid og partnerskap. 

 

Millum skal være proaktive, kunnskapsrike og pålitelige i utviklingen av nye produkter og tjenester. Vår posisjon i markedet gir oss mulighet til blant annet å forenkle måling og oppfølging av bærekraftstiltak for et stort antall virksomheter. Med dette som bakgrunn ønsker vi å ha en betydelig innvirkning på bærekraftsarbeidet som gjøres i vår bransje. 

 

Partnerskap for innovasjon

Millum knytter sammen kjøpersiden og leverandørsiden i serveringsbransjen. Gjennom vårt nettverk og vårt system kan vi mobilisere mange aktører mot et felles mål. Vi inngår i tillegg samarbeid med ulike aktører som jobber med spesifikke problemstillinger som bransjen ønsker å få løst – fra grundere til større kompetanseforum og nettverk. Vi er medlem i FNs Global Compact. 

 

Ansvarlige innkjøp

Millum samarbeider med Factlines slik at våre kunder bedre kan dokumentere at de har kontroll på både miljøspørsmål og etiske aspekter i sin leverandørkjede - i alle ledd. Factlines tilbyr et enkelt verktøy for å tilfredsstille kravene gitt i Åpenhetsloven som trådte i kraft 01.07.2022. De forenkler ansvarlighet i verdikjeden, slik at virksomheter kan sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold bakover i sin leverandørkjede. Det samme gjelder Millum selv, vi bruker Factlines sitt verktøy i forbindelse med alle våre egne leverandører for å sikre vår leverandørkjede. 

 

Planlegging og kontroll reduserer matsvinn

Matsvinn er kanskje bransjens største utfordring, der mat som havner i søpla representerer både unødvendige klima-utslipp og tapte inntekter. Vi har utviklet en egen app for matsvinn, som gjør det lettere å registrere og rapportere matsvinnet. Vi samarbeider med Matvett for å hjelpe bransjen til å redusere matsvinn. Vi har også deltatt i etablering av, og leverer teknologien til, Plateful - en grossist som distribuerer overskuddsvarer for dagligvare og storhusholdning.

Medlemsrapport til UN Global Compact

Millum meldte seg i 2019 inn i verdens og Norges største dugnad for business og bærekraft - hvor det jobbes for å oppfylle FN's 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv i tillegg til bærekraftsmålene nevnt ovenfor. Samarbeidet gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Vi leverer årlig rapport om hvordan vi jobber med bærekraft og samfunnsansvar. (Tidligere rapporter: 2019, 2020 og 2021). Fra 2023 leveres rapporten via et digitalt spørreskjema, ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon. 

Illustrasjonsfoto av en salat og et tannhjul
Foto. En gruppe unge jenter viser peace-tegn mens de holder en ball

 

Likestilling også i arbeidslivet

Millum er et IT-selskap, og tilhører en bransje hvor kvinner er underrepresentert. Vi ønsker å bidra til en jevnere kjønnsbalanse i bransjen gjennom rekruttering, frivillige tiltak og som støttespiller til PLAN Norge. 

 

I 2022 og 2023 har flere av våre kvinnelige ansatte deltatt på TENK Tech Camp, som har som formål å inspirere jenter i ungdomsskolealder til å velge real- og teknologifag. 

 

PLAN Norge har alltid flere pågående prosjekter, hvorav alltid ett fokuserer på jenters tilgang til utdanning.

Aktuelle artikler: