Hopp til hovedinnhold

Hils på 4 Millum'ere:

 

Fire kollegaer står rundt et bord
Simen, Vivian, Tanya og Linus på kontoret, Technopolis Fornebu

 

Simen begynte hos oss som nyutdannet i 2013, og jobbet først på support før han ble en del av konsulentavdelingen, med ansvar for eget utviklingsteam. Derfor kjenner han systemet ut og inn.  Jobben til Simen består blant annet i å sette opp innkjøpssystem for nye kunder og bistå de eksisterende. Simen er et av Millums ansikter utad, og er å treffe på messer og stands. I tillegg er Simen et selvskrevent medlem i arrangementskomiteen, og er glad i å ordne en god fest.

Tanya jobber som UX-designer og har vært i Millum siden sommeren 2022. Sammen med resten av UX-teamet skal hun optimalisere brukeropplevelsen av innkjøpssystemet. Det gjør hun ved å innhente innsikt, enten via brukerintervjuer eller digitale verktøy og analyser. Deretter er hun med på å definere hvilke justeringer som bør gjøres, for å gjøre bruken av systemet mer sømløs.

 

Linus begynte hos Millum i 2021. Han jobber som front end utvikler, noe som vil si at han programmerer den delen av innkjøpssystemet kundene ser, altså det som er i front. Linus samarbeider både med back end og med UX om utviklingsoppgaver som skal gjøres. Han er med på lanseringer av oppdaterte versjoner av programvaren, og presenterer endringer i systemet for resten av Millum.

 

Vivian har jobbet som KAM hos Millum siden 2012. Hun kjente allerede bransjen godt, med både utdannelse og arbeidserfaring fra reiseliv. Vivian er hovedkontakt for flere av våre største kunder, og har tett dialog med innkjøpskjedene og leverandørene. Vivian er kundens forlengede arm inn til Millum. Blant annet videreformidler hun deres behov til våre interne råd, slik at vi utvikler Millum i tett samarbeid med de som bruker det.

 • Tanya sier:

  "Jeg er nyutdannet innen UX, men har fort fått egne ansvarsområder. Det er veldig lærerikt. Jeg liker å samarbeide med resten av UX-teamet om løsninger. Også har vi et veldig godt arbeidsmiljø!" 

  tanya4
 • Linus sier:

  "Det er kult at jeg som utvikler får delta i prosesser fra A-Å. Det gir meg eierskap til det jeg koder. Inspirerende å se når en idè blir til, og så tas i bruk av kundene. Liker at det er lett å bli kjent med kollegaer på tvers av avdelinger." 

  linus4
 • Vivian sier:

  "Millum er et godt sted å jobbe. Her får jeg frihet under ansvar og mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag. Jeg liker at det er korte beslutningsprosesser, og jeg får møte mange hyggelige folk, både som KAM og på kontoret." 

  vivian4
 • Simen sier:

  "For meg er det viktig at mine innspill blir hørt. At det er et litt mindre selskap, med flat struktur, gir meg stor påvirkningskraft. Det er også gøy å jobbe for en ledelse som arrangerer hyggelige ting for sine ansatte." 

  simen4

 

 

Har du lyst å snakke med oss?

 

Kontakt

Jobb i Millum!


Når du jobber i Millum blir du del av en mangfoldig gjeng på 37 personer, med ulike arbeidsoppgaver og interesser. To ting har vi uansett til felles; vårt mål om å bli Nordens største innkjøpssystem for hotell, restaurant og kantine og vårt mål om å skape et arbeidsmiljø der alle trives. 

 

Omtrent halvparten av oss er rendyrka teknologihoder på IT-avdelingen, mens den andre halvparten består av administrasjon, salg, marked & design. 

 

Hos oss har vi øremerket budsjett per ansatt som skal gå til kompetanseheving. På den måten får vi utviklet oss både som bedrift og enkeltpersoner. Vinn-vinn. 

 

I tillegg til at vi deler arbeidshverdag, ønsker vi å dele fine opplevelser. Vi trener sammen ukentlig, arrangementskomiteen inviterer til sosial aktivitet månedlig, og vi drar på tur årlig. 

At vi ser hverandre på møterommet på mandagen, i treningsrommet på fredagen og i finstasen på julebordet tror vi er viktig for miljøet vårt.

 

Millum_insta.png