Hopp til hovedinnhold

Moduler og funksjoner i Millum Procurement

 

Millum Procurement er delt inn i ulike moduler som gjør håndteringen av arbeidsoppgavene på kjøkkenet enklere. 

De fleste modulene er standardmoduler som alle har tilgang til. Noen moduler kan du velge å legge til i ditt innkjøpssystem, ut fra behov. 

Standardmoduler

Bestilling
 • Handlelister
 • Produktsøk
 • Varekataloger
 • Faste ordre
bestilling-standard.svg
Ordrebehandling
 • Ordrearkiv
 • Avviksmeldinger
 • Pakksedler
 • Ordregodkjenning
ordrebehandling-standard.svg
 
Avtaler
 • Leverandøravtaler
 • Leverandørmerking
avtaler-standard.svg


​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

Menybank
 • Oppskrifter med kalkyle
 • Merking
 • Deling
 • Multierstatt
menybank-standard.svg
​​​

 

 

 

 

Varetelling
 • Varetelling for ett eller flere lagre på samme lokasjon
 • Oppdatert verdi mot leverandørenes kataloger
 • Registrering av varemottak
 • Registrering av avviksmeldinger integrert mot leverandørens system
varetelling-standard.svg

 
Rapporter
 • Standardrapporter med data fra alle moduler
 • Enkel tilpasning for skreddersydde rapporter
 • Rettighetsstyring på rapporter
rapporter-standard.svg 

Tilleggsmoduler

Menyplanlegging
 • Planlegging av menyer
 • Intervaller som ukes- eller månedsmeny
 • Oversikt over råvarebruk og kostpris
menyplanlegging-tillegg.svg
 
 
CO2-kalkulator
 • Kalkuler klimaavtrykk på oppskrifter ved å koble ingredienser til klimatall i RISE-klimatalldatabase
 • Muligheten for informerte valg – for gjest og for den som bygger oppskriften

 

co2kalkulator-tillegg.svg

 

 

Matsvinn
 • Registrering av matsvinn på opp til 5 områder
 • App som fungerer offline og snakker med Desktopversjonen
 • Last ned rapport og send direkte til prosjektet: «KuttMatsvinn2030»
matsvinn-tillegg.svg

 
Fritekstbestilling
 • Bestilling av tjenester utenfor varekataloger
 • Bestilling av tjenester fra leverandører som ikke har varekatalog i løsningen; vikartjenester, håndverkere, vektertjenester, m.fl.
fritekst-tillegg.svg
Faktura
 • Formidling av alle innkommende faktura
 • Beriket med data som f.eks. konterings- og mottakerinformasjon
faktura-tillegg.svg

 

 

 

Millum Analytics
 • Systematisering av data fra innkjøpsportalen
analytics-tillegg.svg