Hopp til hovedinnhold

Grønne innkjøp er fremtiden

Et stadig sterkere søkelys på bærekraft og samfunnsansvar har tvunget frem endringer i hvordan og hva som handles inn til et storkjøkken. Hos Millum er vi opptatt av å ta vår del av samfunnsansvaret, og vi tror vi best gjør det ved å hjelpe våre kunder til å gjøre grønnere innkjøp i fremtiden.

Av: Sofie Vatle 20.10.2020 06:56

iStock-930470700

Vi tror at vi kan bidra ved å tilrettelegge for en grønnere handel i våre systemer. I samarbeid med våre kunder jakter vi hele tiden på forbedringer som tar oss nærmere grønn handel. Sist ut nå er Co2-kalkulatoren vår som tydeliggjør klimaavtrykket av innkjøp helt ned på porsjonsnivå.

Bjørn Anskau

CEO i Millum

Hva betyr egentlig et grønnere innkjøp?

Et grønnere innkjøp er produkter eller tjenester som ved kjøp forårsaker minimale miljøpåvirkninger. Det innebærer å innlemme helse- og miljøhensyn i søket etter produkter og tjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Ved ordinære innkjøpsrutiner har man fokusert mest på å få valuta for pengene. I tillegg til å fortsette å tjene på handel, er det i dagens samfunn like viktig å gjøre dette på en mer bærekraftig måte. Det innebærer å gjøre innkjøpene grønnere i hele leverandørkjeden og ha systemer som hjelper til å ha kontroll på handelen.  

Bransjen presses mot grønnere innkjøp

Det er et stort uforløst potensial hos storhusholdningsbransjen i Norge, Sverige og Danmark som samlet har en handel på over 80 milliarder NOK i året. Derfor er det snakk om store effekter hvis man får gjort størsteparten av denne handelen grønnere. Heldigvis er det mange virksomheter som allerede er godt i gang med dette arbeidet, bla. i samarbeid med Millum.

Det er store tall. Det er ikke gjort over natten å omgjøre størstedelen av innkjøpene til grønne innkjøp, men vi må heller tenke at alle monner drar. Hos Millum legger vi til rette for grønnere innkjøp, men vi er ingen garantist slik dagens marked fungerer. Sammen kan vi snu bransjen.

Bjørn Anskau

Innkjøpere hos de store innkjøpsgrupperingene og virksomhetene opplever et stadig sterkere press både fra ansatte og gjester om å fokusere mer på grønne innkjøp og bærekraft. Dette er temaer som tradisjonell procurement ikke har hatt stort søkelys på, hvor fokuset tidligere har ligget på pris, leveringspresisjon og volumrabatter. 

Blant temaene som nå vokser frem som viktige er:

  • Produksjon og håndtering av avfall
  • Bruk av kjemikalier
  • Miljøvennlige produkter
  • Energiforbruk
  • Etisk handel
  • Transport og optimalisering av vareleveranser
  • Underleverandører og deres håndtering av miljø
  • Sertifiseringer som viser arbeidet som gjøres
  • Effektive systemer for riktig valg av produkter

Mange av disse temaene har vi løsninger for i Millum Procurement takket være samarbeid med kunder og andre samarbeidspartnere. Så vi kan absolutt garantere at du kan gjøre grønnere og bedre innkjøp med Millum Procurement.

Bjørn Anskau

Løsningen ligger i strukturerte innkjøp

Ved å ta i bruk e-handel har man et virkemiddel for å oppnå grønnere og mer effektive innkjøp. Innføring av et slikt system vil også understøtte bedriftens mål om effektiv ressursbruk. Med et godt innkjøpssystem er det enklere å kontrollere handel med godkjente leverandører, produkter og kontrakter. Avtaler blir mer synlige og kontrollerbare, optimalisering kan redusere administrasjonskostnader og de ansatte får mer oversikt og blir bevisst på kjøpene som gjøres. Dermed får man også mer kontroll på lager og mindre svinn for miljøet. 

Fremtiden er digital. Mange av våre kjøpekunder var tidlig ute og har brukt elektronisk handel i mange år - noe de nå får betalt for.

Bjørn Anskau