Hopp til hovedinnhold

5 grep på innkjøp som gjør din restaurant grønnere og mer lønnsom

For hotell og restauranter har et stadig sterkere søkelys på bærekraft og samfunnsansvar tvunget frem endringer i hvordan og hva som handles inn. Ved ordinære innkjøpsrutiner har man fokusert mest på å få valuta for pengene. I dagens samfunn er det like viktig at handelen gjøres på en bærekraftig måte, med fokus på å redusere de totale kostnadene og øke verdien av innkjøpene på lang sikt. Et godt innkjøpssystem bidrar til en mer effektiv og økonomisk innkjøpsprosess, samtidig som det har mange miljømessige fordeler. Hvordan kan et slikt system bidra til at man både sparer penger og foretar en grønnere innkjøp?

Av: Una Tingvik Haave 12.04.2023 13:15

iStock-1408797954-vareliste

Digitale innkjøp gir økt kontroll og grønnere handel

Fordelene ved å kunne gjøre digitale innkjøp samlet i ett system, er mange. Når all informasjon lagres elektronisk har man full kontroll på alle produkter til avtalte priser, i tillegg unngår man mye papirarbeid. Dette reduserer papirforbruket, som igjen reduserer avfall som følge av foretatt innkjøp. Digitale innkjøp kan også gjøres fra hvor som helst, så lenge man har tilgang til internett. Samlet logistikk og transport betyr færre reiser for å gjøre innkjøp, og man får alt levert direkte til sitt serveringssted, noe som igjen resulterer i redusert CO2-utslipp.

Innkjøpssystemet Millum er det største innkjøpssystemet for hotell, restaurant og kantine i Norden, og har allerede hjulpet over 90 bedrifter med grønnere og mer bærekraftig måte å foreta innkjøp på.

Fremtiden er digital. Mange av våre kunder på innkjøpssiden var tidlig ute og har brukt elektronisk handel i mange år - noe de nå får mye igjen for.

Bjørn Anskau

Daglig leder, Millum

CO2-kalkulator gjør det mulig å beregne eget klimaavtrykk

Om et hotell, restaurant eller kantine har som mål å gjøre grønnere innkjøp, er en CO2-kalkulator nødvendig. Med et slikt verktøy kan kokker på storkjøkken enkelt beregne avtrykket på maten de ønsker å servere, og slik ta bevisste valg i innkjøpsprosessen for å redusere avtrykket. Etter å ha opplevd stadig større etterspørsel fra kunder etter et verktøy for å kunne dokumentere avtrykket på menyer og retter, har Millum utviklet en CO2-kalkulator med data fra RISE i sitt innkjøpssystem.

Vi tror at vi kan bidra ved å tilrettelegge for en grønnere handel i våre systemer. I samarbeid med våre kunder jakter vi hele tiden på forbedringer som tar oss nærmere grønn handel. Sist ut nå er CO2-kalkulatoren vår som tydeliggjør klimaavtrykket av innkjøp helt ned på varelinje- og porsjonsnivå.

Bjørn Anskau

Daglig leder, Millum

Matsvinn kan reduseres hos alle

Ved å lære mer om eget matsvinn, er det enklere å vite hva og hvor mye man bør kjøpe av mat til eget storkjøkken. Registrering av matstvinn over tid, både fra gjester, buffet og produksjon, vil gi viktig innsikt til å planlegge menyer bedre og slik ta med kunnskap om hva som gir mindre matsvinn inn i innkjøpsprosessen.

Registrering og beregning av matsvinn blir mer tidseffektivt når du har en matsvinnfunksjon i samme system som du foretar bestillinger og lager menyer. Dette er en av de nevneverdige fordelene med å bruke Millums innkjøpssystem. Der har du alt på ett sted, og alt som skal gjøres på et bærekraftig storkjøkken blir slik mer effektivt.

En dokumentert verdikjede gjør det enklere å ta bærekraftige og økonomiske valg

Med et godt innkjøpssystem blir det enklere å sikre at inngåelse av kontrakter med nye leverandører, også har dokumentert at deres verdikjede bakover er godkjent. Innen storhusholdning ønsker nå flere og flere innkjøpere å ha kontroll på både miljømessige og etiske aspekter i hele leverandørkjeden. Innkjøpssystemet Millum er klar over dette, og samarbeider derfor med Factlines – et selskap som gjøre det mulig for leverandører å dokumentere og fremvise sitt samfunnsansvar, noe som gjør det lettere for innkjøpere å foreta mer bevisste og bærekraftige valg.

Når begge sider tar ansvar er det enklere å ta bærekraftige valg

Et innkjøpssystem som bidrar til bærekraftig handel fra både innkjøps- og leverandørside vil motivere begge parter til å jobbe sammen mot et felles mål. Det er et stort uforløst potensial hos storhusholdningsbransjen i Norge, Sverige og Danmark som samlet har en handel på over 80 milliarder NOK i året. Derfor vil det gi stor effekt om man får gjort størsteparten av denne handelen grønnere.

Det er høye tall. Det er ikke gjort over natten å omgjøre størstedelen av innkjøpene til grønne innkjøp, men vi må heller tenke at alle monner drar. Hos Millum legger vi til rette for grønnere innkjøp ved at våre brukere kan ta informerte valg når de handler gjennom Millum, så målet er at vi sammen kan snu bransjen i riktig retning.

Bjørn Anskau

Daglig leder, Millum