Hopp til hovedinnhold

Mange bedrifter tror feilaktig at taksonomien ikke gjelder dem

Året 2023 startet med et pang for det norske finansmarkedet. 1. januar trådte nemlig en ny lov i kraft, som implementerte EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet i norsk lovgivning. Som Nordens største innkjøpssystem for storhusholdningsbransjen har Millum flere kunder som omfattes av rapporteringsplikten, og enda flere som er indirekte påvirket av den nye loven.

Av: Una Tingvik Haave 30.08.2023 11:45

personer-i-moterom

Alle noterte foretak og større selskaper (med mer enn 500 ansatte og som defineres som store etter EUs regnskapsdirektiv), samt banker og forsikringsselskaper må nå rapportere sine bærekraftige aktiviteter og hvordan de samsvarer med taksonomien. Millum vet at for mange er det vanskelig å sette seg inn i både krav og hvordan samle inn all informasjon som trengs i forhold til rapportering. Derfor har vi tatt et bevisst valg om å kunne   bistå våre kunder med nettopp dette.

Taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet

En felles definisjon for hva som regnes som bærekraftig forretningsvirksomhet i finansmarkedet i Europa eller Norge, har vært manglende. I et forsøk på å skape en bedre felles forståelse av hvilke aktiviteter som regnes som bærekraftige i omstilling til en lavkarbonøkonomi, opprettet EU i 2020 taksonomien - et klassifiseringssystem som beskriver nettopp dette.

Ifølge taksonomien vil en økonomisk aktivitet regnes som bærekraftig dersom den oppfyller tre krav:

 1.  Bidra til å oppnå minst ett av EUs etablerte klima- og miljømål:
  1. Redusere og forebygge klimautslipp
  2. Klimatilpasning
  3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marineressurser
  4. Omstilling til sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning
  5. Forebygging og kontroll av forurensning
  6. Verne om og restaurere naturmangfold og økosysteme
 2. Ikke bidrar negativt til ovennevnte klima- og miljømål
 3. Oppfylle minstekrav til sosiale og styringsmessige forhold

Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet

 

Taksonomi - hva betyr dette for din bedrift

Er din bedrift en av de mange som ikke har hatt tid til å sette seg inn i taksonomien? Dere er kanskje ikke direkte berørt av den nye loven enda, men det bør ikke være en hvilepute.

En bedrift trenger nemlig ikke å være direkte omfattet av loven for å bli påvirket av den. Når det kommer til det sosiale og styringsmessige aspektet av taksonomien, så må bedrifter med rapporteringsplikt, i tillegg til å gjøre en vurdering av sin egen virksomhet, også vurdere hele sin leverandørkjede, samt forretningsforbindelser.

For kantiner og personalrestauranter som bruker Millums innkjøpssystem, så vil dette ha stor betydning. Flere av dem deltar i anbudskonkurranser mot børsnoterte og større selskaper, og må nå kunne dokumentere og fremvise at de oppfyller kravene som stilles av taksonomien, dersom de ønsker å vinne slike anbud.

Om de ikke allerede oppfyller kravene er det helt avgjørende at de kan bevise at de har iverksatt tiltak for å gjøre endringer. Gjøres ikke dette vil de mest sannsynlig tape anbudskonkurranser, så vel som andre forretningsforbindelser. Det vil også få andre økonomiske følger. En av de mest direkte konsekvensene av å ha en lav score i en taksonomi-vurdering er dyrere tilgang til finansiering og kapital, eller til og med at banker i noen tilfeller nekter tilgang til kapital.

Derfor er det viktig å posisjonere seg som en miljøvennlig og sosialt ansvarlig virksomhet. I dag og i tiden fremover kommer dette til å være ett av hovedkriteriene for rapporteringspliktige bedrifter når de skal inngå nye samarbeid.

 

Millum hjelper kunder gjennom samarbeid med aktører som Factlines og Klimato

Dersom du er en aktør innen storhusholdningsbransjen og bruker av Millum, trenger du ikke å fortvile for mye over den nye loven og implikasjonene den vil ha for din bedrift. Vi er klare til å hjelpe til med innsamling av informasjon nødvendig for din rapportering. Gjennom vår samarbeidspartner, Factlines, kan leverandører som er representert i Millum Commerce (portalen for leverandører) enkelt dokumentere og fremvise sitt samfunnsansvar overfor innkjøpere. Det betyr at dersom du er registrert som innkjøper i vårt system, og du har valgt å bruke Factlines’ verktøy, så er jobben med å sikre alle dine leverandører mer eller mindre gjort for deg.

Factlines begynte arbeidet med å kartlegge leverandører for norske aktører helt tilbake i 2012, lenge før taksonomien var et tema. For disse selskapene var det allerede da verdifullt å kunne dokumentere at de hadde kontroll på miljøspørsmål samt sosiale og etiske aspekter i sin leverandørkjede.

Når du begynner med leverandørkartlegging, får du hjelp til å gjøre en systematisk gjennomgang av virksomheten – du får oversikt over hvilke områder dere har kontroll på, og hvor dere eventuelt har utfordringer. Ut fra denne risikoanalysen kan dere jobbe målrettet med enten risikoreduksjon eller forbedringsprosjekter. Deretter følger en periodisk oppfølging og rapportering, slik at både bedriften selv og kundene har oversikt over hvordan det ligger an.

Siri Engesæth

Daglig leder, Factlines

Factlines er med andre ord ett slikt verktøy som trengs for å gjøre innrapportering i henhold til taksonomien så enkel og tidseffektiv som mulig.

Når det kommer til rapportering på klima- og miljømålene i taksonomien, har Millum kommet med en løsning tilpasset vår bransje, og dermed våre kunder. De to første klimamålene handler om å redusere og forebygge klimautslipp. Derfor har vi utviklet en modul for å beregne klimaavtrykk på retter og menyer – slik at våre kunder skal vite hva slags avtrykk det de planlegger å servere, vil ha. Vi har tidligere inngått en avtale med RISE for å hente sjablonger på CO2-ekvivalenter pr produkttype, og har i tillegg nylig inngått et samarbeid med det svenske selskapet, Klimato, – slik at våre kunder har flere alternativer på type kilde de velger å bruke. Både RISE og Klimato har som mål å bidra til å redusere klimapåvirkninger fra mat og drikke, ved å hjelpe alle typer restauranter med å beregne klimaavtrykk på alt de serverer. De kan også bidra til at disse oppnår egne klimamål gjennom rapportering og oppfølging. De bidrar også til å kommunisere klimapåvirkninger fra maten restaurantenes gjester velger, for å oppmuntre dem til å ta klimavennlige valg.

 

Bærekraftige aktiviteter vil lønne seg over tid

Selv om taksonomien fortsatt er langt fra ferdigutviklet, jobber EU hele tiden med å utvikle og implementere den. Litt etter litt vil omfanget utvides og flere sektorer og bedrifter vil bli inkludert. Ved å være proaktive i startfasen, kan bedrifter tidlig posisjonere seg for å oppfylle kravene for bærekraftig forretningsvirksomhet, og dra nytte av stadig økende interesse for bærekraft og etterspørsel etter bærekraftige produkter og tjenester.

Ta kontakt med forretningsutvikler i Millum; Knut Øksby, for å lære mer om hva Millum kan bistå deg og din bedrift med.

Mobil: +47 900 90 064

knut@millum.no