Hopp til hovedinnhold

Leverandører og grossister er oppskriften på et godt innkjøpssystem

Millum ønsker at både innkjøpere på hoteller og restauranter, og leverandører skal oppleve fordelen ved å bruke våre systemer. Leverandørenes og grossistenes medvirkning er helt nødvendig for å utvikle den beste innkjøpsløsningen for storhusholdningsbransjen.

Av: Mathilde Jelen Danielsen 23.03.2022 13:03

iStock-907966126

Lønnsomt også for leverandører og grossister

Som et nøytralt bindeledd mellom kjøper og selger har Millum ingen innvirkning på avtaler som blir inngått mellom brukerne av vårt innkjøpssystem, Millum Procurement, og deres leverandører. Men selv om leverandørers og grossisters tilstedeværelse i innkjøpssystemet, i utgangspunktet kommer som en konsekvens av innkjøpernes valg, betyr det ikke at systemet ikke gir verdi til begge parter. Handelen går begge veier, og det gjør behovene også. 

Vi ser at leverandører og grossister som knyttes til innkjøperne i storhusholdningsbransjen via Millums systemer, og som tar i bruk Millum Commerce aktivt, opplever økt kundelojalitet og handelsvolum. Dette forutsetter selvfølgelig at de leverer god produktinformasjon og tar eierskap til sine data.

Gjennom Millum Commerce får leverandørsiden et verktøy til å ha full kontroll på sine varelinjer og vise produktene på best mulig måte. Ved å selv sørge for at priser, bilder og merkinger alltid er korrekte, får de fornøyde kunder og mange gjenkjøp. 

Større nedslagsfelt

Leverandørene og grossistene som er tilknyttet Millum skal kunne bruke sin tilstedeværelse i systemet som et salgsargument ovenfor nye kunder. Å koble på nye innkjøpere til en leverandør som allerede er integrert hos Millum, er nemlig en enkel jobb. 

Millum ønsker også å hjelpe leverandørene som bruker Millum Commerce med å nå flere kunder. De får muligheten til å etablere Millums frittstående e-handelsløsninger, som de kan bruke mot de av kundene sine som ikke bruker Millum til innkjøp. Det krever ikke noe ekstraarbeid for leverandørene, da produktinformasjonen gjenbrukes fra Commerce. 

Løsningene Trade og Trade Public gjør at leverandørene og grossistene treffer alle kjøperne de ønsker, både bedrifter og forbrukere. 

I tillegg ønsker Millum å være en sparringspartner for leverandører i storhusholdning, på lik linje som vi er der for innkjøperne. Vi sitter på lang erfaring og mye innsikt, og vil sørge for å skape den beste markedsplassen for bransjen.