Hopp til hovedinnhold

En avtale skal gagne begge parter – også når det gjelder ehandel

Ikke overraskende er det ofte med kjøperens behov i fokus vi diskuterer og operasjonaliserer elektronisk innkjøpsløsninger. Men dette alene er ikke et godt nok utgangspunkt når det kommer til å få en innkjøpsløsning til å fungere optimalt. Leverandørenes medvirkning er en helt avgjørende bestanddel når det kommer til å utvikle den beste innkjøpsløsningen.

Av: 19.08.2020 09:28

ehandel-ipad-tannhjul-procurement-commerce-s

Alternativet er ofte en voldsomt stor arbeidsbelastning på kjøpersiden i systemet for å kompensere for leverandørenes manglende deltagelse i en kundes innkjøpsportal. Ikke fordi leverandørene ikke vil, men fordi de ikke i tilstrekkelig grad er invitert inn i prosjektet og teknologien. 

- Når vi lykkes med etableringen av en ny kunde på vår innkjøpsteknologi, så er det i stor grad fordi løsningene vi utvikler understøtter det som kanskje er det viktigste for leverandørene, nemlig økt lojalitet til avtalene og tilhørende økte volumer, forteller Bjørn Anskau, daglig leder i Millum AS.

Enkelt sagt; for en som skal kjøpe vil god produktinformasjon være avgjørende for å kjøpe riktig produkt med riktige egenskaper fra riktig leverandør. Det igjen skaper verdi for en avtaleleverandør. Det er fundamentet i en god ehandelsløsning, enten du skal kjøpe eller selge.

- Da er det om å gjøre at leverandørene har fullt eierskap til sine data i de forskjellige innkjøpsløsningene. Helt fra etableringen av den første varelinjen til løpende oppdatering av priser, bilder, merking av bærekraft osv., sier Bjørn.

 – Det kan høres banalt ut, men er fortsatt en helt avgjørende faktor når det kommer til å skape en vellykket innkjøpsløsning.

Men det stopper ikke der. Millum har som mål å levere tjenester som skal gi operasjonelle gevinster hos både kjøper og selger.

Nå er Millum i ferd med ytterligere å ta konsekvensen av dette og jobber tettere enn noen gang med både små og store leverandører for å utvikle den beste løsningen for leverandørene og dermed også for deres kunder.

- Vi ønsker å utvikle vår Millum Commerce til å være den største møteplassen for bransjen og ikke bare den største formidleren av handelsmeldinger. Det skal bli stedet hvor ikke bare kjøperne kan få en samlet oversikt over alle bransjens leverandører, men også hvor leverandørene kan få tilgang til mange nye potensielle kunder. Det skal hele tiden stå høyest på vår agenda at den beste innkjøpsløsningen er den beste salgskanalen for leverandørene sier Bjørn.