Hopp til hovedinnhold

Tre ting Millum Procurement kan hjelpe deg med

Stadig flere organisasjoner anskaffer seg et innkjøpssystem. Ofte har organisasjonen definert en eller flere områder rundt sine innkjøp som de ønsker å forbedre. De vanligste årsakene er et ønske om økt kontroll, reduserte kostnader og frigjøring av tid for de ansatte.

Av: Morten Sandvold Schee 23.02.2021 13:47

iStock-1125784792

- Ser man på det store bildet svarer Millum Procurement godt på disse ønskene. Men det er viktig å understreke at et innkjøpssystem ikke er en «quickfix». Hele organisasjonen må være med og det krever dedikasjon for å lykkes, forteller daglig leder i Millum, Bjørn Anskau.

Å investere i et innkjøpssystem krever veloverveide tanker og en klar strategi. Dersom du lurer på om dere trenger å ta kontroll over egne innkjøp eller om det er noe å tjene på å anskaffe et innkjøpssystem, kan en prat med Millum være en god ide.

- Vi har mange dyktige konsulenter og mye erfaring in-house. Det er viktig for oss at kunden faktisk har nytte av et innkjøpssystem. Er det ikke stort nok handelsvolum, vil det ikke være lønnsomt å investere i et eget system, forteller Anskau. Da anbefaler vi heller å ta en prat med en av våre to kunder som er medlemsorganisasjoner med ulike fordeler. Der får man blant annet tilgang til et felles innkjøpssystem med bedre avtaler enn man ofte kan forhandle seg frem til selv, om man har for lavt innkjøpsvolum.

Hvordan kan et innkjøpssystem hjelpe deg med å få økt kontroll, redusere kostnadene og frigjøre de ansattes tid?

1. Millum Procurement hjelper deg med å håndheve og overholde kontrakten

Det viktigste du får ved å ta i bruk et innkjøpssystem er full kontroll og oversikt over alle dine avtaler. Avtalene definerer først og fremst en gitt pris, men også krav til standard for service og kvalitet, samt leveringsgarantier. Ved å handle alt gjennom ett system kan du sørge for at inngåtte avtaler benyttes, og at dere får rett vare til rett pris, til avtalt tid hver gang.

- Millum har som mål å bidra til en enklere handel. Gjennom Millum Procurement får du bedre kontroll over alle innkjøp. Når du samler alle dine innkjøp på ett sted sikrer du at alle innkjøp skjer på dine premisser. Det gir en bedre opplevelse og en enklere hverdag, sier Bjørn.

2. Millum Procurement reduserer kostnadene dine i innkjøpsprosessen

Når du får oversikt over alle avtaler og kan definere hvilke leverandører som skal være tilgjengelig for dine innkjøpere, øker muligheten for å spare penger og kutte kostnader. Samtidig tar du grep om handel utenfor avtale og kan tette igjen hull hvor du ser at innkjøperne gjør dårligere kjøp.

- Kostnadsbesparing er en gjenganger hos alle innkjøpsorganisasjoner. Ved å systematisere alle innkjøp kan man stoppe alle fordyrende og ulønnsomme innkjøp og heller hjelpe organisasjonen til å gjøre de rette innkjøpene, forteller Anskau.

3. Millum Procurement lar dine ansatte bruke tiden på verdiskapene arbeid

For de ansatte kan det være en stor overgang fra manuelle bestillinger med stor grad av opplevd frihet til elektronisk innkjøp med definerte avtaler og leverandører. Men når de først kommer i gang, vil de oppdage at de kan bruke tiden på mer verdiskapende arbeid.

- Det ligger i menneskets natur å yte motstand mot endringer vi selv ikke har drevet frem. Men vi har opplevd i over 20 år at sluttbrukerne raskt ser nytten og lønnsomheten i å bruke Millum Procurement. Jeg mener at kokker skal få lage mat og ikke bruke tid og energi på å ringe rundt for å bestille eller purre opp varer. Når alle bruker mest mulig tid på det de er best til, vil bedriften i tillegg oppleve en ikke-økonomisk gevinst av Millum Procurement, avslutter Bjørn Anskau.

Kilde:
http://purchasinginsight.com/fundamentally-why-woud-you-implement-e-procurement/