Hopp til hovedinnhold

Et nøytralt bindeledd i 19 år

For 19 år siden ble Millum etablert med mål om å lage en markedsplass for både kjøpere og leverandører i storhusholdningsbransjen. I dag er selskapet en selvskreven aktør både i Norge og Sverige. Men hvordan var veien dit og hvorfor ble Millum en så sentral aktør som det er i dag?

Av: Sofie Vatle 14.01.2021 08:13

millum-puter

Hvordan ble selskapet Millum til?

- Millum oppstod som en fugl føniks fra ruinene av en dot.com konkurs i 2002. I god dot.com tradisjon var ideen å lage en global markedsplass for alle kjøpere og alle leverandører. Intet mindre. Noen av oss hadde imidlertid også erfaring fra å utvikle en enklere innkjøpsløsning for et innkjøpssamarbeid i hotell- og restaurantbransjen som fortsatt lever i beste velgående: nemlig GRESS-gruppen. En løsning som kunden var godt fornøyd med og som vi sammen med kunden trodde hadde potensiale for hele storhusholdningsbransjen (SHH) i Norge og kanskje også i flere land. Med andre ord et betydelig mer fokusert marked hvor det var store gevinster for aktørene ved å benytte seg av en stadig mer sofistikert innkjøpsløsning, forteller en av gründerne og daglig leder, Bjørn Anskau.

Hva ble gjennombruddet?

- Gjennombruddet for Millum var helt klart å inngå vårt langsiktige samarbeid med GRESS-gruppen om å utvikle en markedsplass for SHH i Norden. GRESS var helt klart den nødvendige brekkstangen for å få leverandørene med på laget og det som fikk snøballen til å rulle, fortsetter han.

Hvilken posisjon ønsket dere å ta?

- Vi hadde, og har, stor tro på å være bransjefokuserte fordi kompetanse om den enkelte bransjes særegenheter setter oss bedre i stand til å utvikle de beste løsningene for denne bransjen. Det betyr at vi kommer til å fortsette vår satsning på SHH, og i første omgang utvide vårt geografiske nedslagsfelt til å være ikke bare Norge, Sverige og Danmark, men hele Norden. Her er ambisjonen å være den ledende tilbyder av P2P-løsninger (Purchase 2 Pay) for SHH. Det tror vi er innenfor rekkevidde.

Når det er sagt så er det også et pågående arbeid med å vurdere andre bransjer hvor vi kan ta samme posisjon. Vi tror fortsatt at bransjefokus er viktig, og nye bransjer krever ny kompetanse hos oss. Men vår forretningsmodell og teknologi er velegnet som skalerbar plattform, sier Bjørn.

Er det noen av dagens kunder som har vært med fra starten av?

- Jeg har allerede nevnt GRESS-gruppen, men den første kunden etter dette var den medlemseide innkjøpsorganisasjonen Nores, som vi samarbeider tett med i både Norge og Sverige. Deretter ble Nordic Choice Hotels og Umoe Restaurants kunder, som også har vært med oss i 15-20 år. Det som kan sies om alle våre kunder er at de blir svært lenge, og at vårt tette samarbeid med dem alle bærer mer preg av langsiktige partnerskap enn et ordinært kunde-leverandørforhold. Etter hvert har dette utviklet seg til et nettverkssamarbeid hvor nye og gamle deltagere tjener på at flere kommer til. Gevinstene øker for alle ved at stadig flere av aktørene i Norden blir en del av det samme nettverket, utdyper Bjørn.

Hvor mange ansatte hadde Millum i starten? 

- Jeg tror vi var 9-10 stykker ved oppstarten og det gikk vel bare et års tid før vi fikk behov for å ansette den første nye utvikleren. Nå er vi 29 stk.

Kan du nevne noen milepæler så langt?

- Jeg vil si at det virkelig løsnet da vi fikk med Choice og Umoe i Norge, deretter Choice og Nores i Sverige. Da kom vi over kritisk masse og stadig flere kunder kom til, enten det var nye innkjøpskunder som f.eks. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, eller alle de forskjellige leverandørene deres. Det smarteste valget vi kanskje har tatt var å fokusere på SHH-bransjen og inngå vårt partnerskap med GRESS-gruppen.

Som IT-selskap er man på en vei som er dekket av fallgruver. De beste løsningene kan over natten bli utdatert, og man undervurderer som regel behovet for videreutvikling og fornyelse. Av bommerter er det nok å ta av, men beslutningen om å lansere en ny versjon av innkjøpsløsningen vår på SHH-bransjens kanskje største messe – GRESS-messen, var ikke et sjakktrekk. Spesielt ikke når siste oppdatering måtte gjøres natten før. Det gikk ikke bra. Som IT-selskap som jobber med applikasjonsutvikling lærer man raskt at det dessverre aldri er mulig å teste nok, og det merker vi godt fra tid til annen. 

I B2B-markedet, som vi er i, er forventningene til løsningene i mye større grad preget av at brukerne nå har et helt annet forhold til bruk av teknologi som privatperson enn hva som var tilfelle da vi startet opp. Brukerne stiller høyere krav enn før, fordi de nå er mye mer kompetente, samt at de forventer enda mer av oss som samarbeidspartner. For oss betyr dette at vi bruker mer ressurser enn noen gang på å utvikle våre løsninger, avslutter Bjørn Anskau.
 

Navnet Millum

Millum er gammelnorsk for "mellom". Det er akkurat det Millums løsninger er, teknologien og systemene som knytter andre løsninger sammen for best mulig kundeopplevelser.