Hopp til hovedinnhold

Enklere varetelling for restauranter og hoteller

Uansett hvor ofte eller hvor sjelden varetellingen må tas, er det en tidkrevende oppgave. Millums modul for varetelling forenkler denne prosessen, blant annet ved hjelp av vår varetellingsapp.

Av: Sofie Vatle 05.01.2024 08:53

iStock-1188606471

For våre kunder er varetellingsmodulen en "game changer". Da vi gjennomførte en workshop for utvikling, var ønskene om ny funksjonalitet og prioriteringer veldig tydelige og jeg tror alle som deltok kjenner igjen funksjonaliteten i den nye modulen.

Bjørn Anskau

CEO i Millum

Forenkling av den største oppgaven

Millum var klar over at varetelling ikke er den oppgaven størsteparten av systemets brukere gleder seg til. Derfor var vårt hovedmål å fokusere på effektivitet og tidsbesparing.

Etter en gjennomgang av eksisterende varetellingsmodul, innspill fra brukerne og teknologiske løsninger endte vi opp med fire hovedpunkter som måtte prioriteres.

Mulighet for å telle offline

Varelagre er ofte gjemt bort i kjellere med dårlig internettdekning. Derfor bør man i en varetellingsmodul ha mulighet til å både telle og lagre arbeid offline, slik at man senere kan oppdatere selve varetellingen og lagre korrekt.

Mulighet for at flere kan telle på samme varetelling / delegere deler av varetellingen

Dagens varetellinger er ofte store og omfattende, noe som resulterer i at flere av de ansatte trenger å være med på tellingen. Vår nye varetellingsmodul måtte derfor inneholde muligheten til å delegere deler av varetellingen til kollegaer.

Mulighet til å telle drikkevarer i rett benevning

Spesielt de som jobber med alkoholservering hadde et ønske om å kunne telle drikkevarer i en mer korrekt måleenhet enn kg eller flaske. Løsningen ble mulighet for anbrekk og benevning i form av f. eks. centiliter og liter.

Mobilapplikasjon

En mobilapplikasjon var utvilsomt det brukerne ønsket seg aller mest for å kunne gjennomføre en raskere og mer effektiv varetelling. Med vår nye app kan man raskt telle og navigere rundt slik man er vant til fra andre mobilapper.

Vi startet hele prosessen med en rekke krav og ønsker fra brukerne og jeg vil si vi har levert godt på disse. Rapportene fra brukerne tyder på at varetelling nå oppleves mer smidig, går raskere og er mindre ressurskrevende å utføre. Det er veldig tilfredsstillende å høre at resultatet traff brukerne så godt.

Bjørn Anskau

Eget team for mobilapp

Selv med en allerede stor og dyktig utviklingsavdeling, manglet Millum i 2020 ressurser til å utvikle en egen app for varetelling. Løsningen ble å ansette en utvikler med hovedansvar for app’er, som i tillegg fikk med seg to masterstudenter til å jobbe med app- prosjektet.

Å hente inn ny kompetanse gjennom å benytte studenter på prosjektbasis har vi ikke gjort før, men det viste seg å være en ubetinget suksess fra start til slutt. Det krever spesialkompetanse å utvikle en mobilapplikasjon, og den kompetansen hadde disse tre guttene. All ære til dem for at vi har fått en veldig bra varetellingsapp. At to av tre studenter ble værende i Millum i ettertid av prosjektet er også en kjempebonus for oss.

Bjørn Anskau