Millum

Innhold

Ta ansvar for verdikjeden din

Med vår samarbeidspartner Factlines kan du dokumentere og fremvise samfunnsansvar for dine kunder.

Av: Morten Sandvold Schee 01.11.2018 12:03

leverandorkjede

Factlines er et norskeid selskap som har satt arbeid med samfunnsansvar i system. Siden oppstarten i 2012 har mange store og velkjente norske aktører i både offentlig sektor og privat næringsliv gjennomgått en såkalt leverandørkartlegging ved hjelp av Factlines.

Formålet er å kunne dokumentere at de har kontroll på både miljøspørsmål, sosiale og etiske aspekter i sin leverandørkjede. Factlines besitter betydelig kompetanse innen disse områdene. Blant de ansatte finnes både teknologer og spesialister innen CSR, og flere av de ansatte har bakgrunn fra miljøorganisasjoner.

Møter nye krav med effektive løsninger

De senere år er det blitt krav til leverandørkartlegging og kvalitetssikring i både offentlig og privat sektor.

Siri Engesæth er daglig leder i Factlines. Hun ønsker ikke å skape vinnere og tapere, men snarere at hele bransjer skal forbedre seg, sakte men sikkert. «Målet er ikke at vår løsning skal brukes til å diskvalifisere leverandører. Ingen er perfekte, men alle kan gjøre noe for å forbedre seg. Når man begynner med leverandørkartlegging får man hjelp til å gjøre en systematisk gjennomgang av virksomhetens leverandører, og får oversikt over hvilke områder man har kontroll på, og hvor man eventuelt har utfordringer. Ut fra denne risikoanalysen kan man jobbe målrettet med enten risikoreduksjon eller forbedringsprosjekter. Deretter følger en periodisk oppfølging og rapportering, slik at både bedriften selv og kundene har oversikt over hvordan man ligger an».

Flere av Millums kunder benytter allerede Factlines i arbeidet med å sikre sine leverandørkjeder.

Ansvar i alle ledd

De fleste ferdige produkter har en lang rekke aktører under seg, og bare unntaksvis er leverandørkjeden kort og oversiktlig. Den store utfordringen for de fleste kjøpere er å få tak i presis informasjon, uten at det blir altfor tidkrevende og dyrt.

«Vi følger et såkalt chain of custody-prinsipp for innhenting av informasjon. Det er den enkelte aktør i verdikjeden som må informere om sin virksomhet, til det neste leddet. Slik bygges de enkelte virksomheters nettverk av bedrifter og produktkjeder. Det at rapporteringen er enhetlig gjør at man ikke trenger å gjøre jobben på nytt for hver nye kunde som ber om en gjennomgang».   

Datasikkerhet er et stikkord i denne sammenhengen. Strenge regler og velprøvd teknologi sikrer at informasjon ikke kommer på avveie.

Konklusjon

Stadig strengere krav i både offentlig og privat sektor gjør det nødvendig å finne løsninger og samarbeidspartnere for å løse nye problemstillinger. Vårt samarbeid med Factlines er et godt eksempel på dette.