Millum

Hopp til hovedinnhold

Innhold

Modenhet hos innkjøper

Å investere og implementere store innkjøpssystemer er ikke gjort i en håndvending. Hele bedriften må være klare for de endringene som kommer og gripe muligheten for å optimalisere og forbedre rutinene og strategien rundt innkjøp.

Av: Morten Sandvold Schee 02.10.2017 13:53

møtebilde

– Vår erfaring og kunnskapsutvikling innen innkjøp viser direkte sammenheng mellom en innkjøpsfunksjons modenhet og verdien den leverer til organisasjonen, forteller daglig leder hos Icio, Magnus Andersson.

I researchen for Millum har KPMG valgt å dele inn de forskjellige modenhetsnivåene i fire forskjellige nivåer. Disse definerer hvor langt bedriften har kommet i å etablere gode og effektive innkjøpsstrategier og rutiner. Man ser at det er en sammenheng mellom realiserte besparelser og effektivitetsgevinster som går pararelt med modenhetsnivået i bedriften.

– Vi opplever hele tiden at modenheten internt i bedriften avgjør hvorvidt vi kan gå i dialog rundt implementering av innkjøpssystemer. Det krever mye av en bedrift og ønsket om å spare og effektivisere innkjøpene må komme fra øverste hold. Uten forankring i ledelsen vil ikke de ansatte være i stand til å ta ut effekten og besparelsene, sier Andersson.

De beste innkjøpsfunksjonene presterer i snitt 340 % bedre enn innkjøpsfunksjoner med lavere modenhet. Det ligger følgende et stort potensial og mulige gevinster ved å investere i innkjøpsfunksjonen.

– Min erfaring viser at bedriftene selv utvikler seg oppover på modenhetsnivået underveis i prosessen. Noen ser raskt behovet for å komme seg opp til høy / best i klassen, mens andre kan bruke mange år på å se behovet og muligheten, avslutter Magnus Andersson.

Modenhetsnivå

Lav Modenhet

– manglende strategisk forankring og egen innkjøpsstrategi
– prosedyrene som er etablert er knyttet til transaksjonsbaserte innkjøp og grunnleggende kontrollmekanismer.
– planlegging er en lokal aktivitet og skjer i forbindelse med den årlige budsjettrunden.
– Det er ingen besparelsesmål eller andre fastsatte mål
– Manglende link til styre- og ledelsesnivå

Middels Modenhet

– Innkjøpsstrategi er utviklet og dokumentert
– Innkjøpsstrategien er til dels kjent utenfor anskaffelsesfunksjonen
– Anskaffelesfunksjonen møter med sentrale aktører regelmessig og får tilbakemelding på prestasjoner.
– Direkte relasjon til styret – eller ledelsesnivå
– Formelle retningslinjer eksisterer, men regnes ikke som obligatoriske

Høy Modenhet

– Sentrale interessenter er fullt engasjert i strategiutviklingen for innkjøp
– Innkjøpsstrategien støtter en bredere organisatorisk strategi
– Strategi er fokusert på å levere kommersielle fordeler og risikostyring
– Strategien inneholder mål og aktiviteter på kort og lang sikt.
– All medlemmene av innkjøpsgruppen har jevnlig kontakt med viktige interessenter

Best i klassen

– Innkjøpsstrategien er på lik linje med overordnet strategi og reflekterer dens verdier og mål
– Strategi gjelder bredt, og dekker en rekke kommersielle og ikke kommersielle mål
– Felles KPIer og mål er avtalt og godkjent med interne interessesenter
– ledende ansatte er aktivt engasjert av innkjøp for å fremme leverandørdialog og utviklingsaktiviteter.