Hopp til hovedinnhold

Hvordan vet du om leverandørene dine driver ansvarlig?

Moderne virksomheter må drive ansvarlig. Men hvordan finner du ut om også leverandørene dine tar samfunnansvar – uten at det koster deg for mye tid og penger? Løsningen kan være som så ofte ellers – å få hjelp av spesialister på feltet.

Av: 01.11.2018 12:03

leverandorkjede

De fleste ferdige produkter har gått via en lang rekke aktører, og utfordringen for innkjøperne er å få presis informasjon om dem alle, på en kostnadseffektiv måte. Det er dette arbeidet det norskeide selskapet Factlines har satt i system, og helt siden starten i 2012 har mange store, velkjente norske aktører i offentlig og privat sektor gjennomgått en leverandørkartlegging ved hjelp av selskapet.

Systematisering av informasjon

Formålet med kartleggingen er å kunne dokumentere at virksomheten har kontroll på både miljøspørsmål, sosiale og etiske aspekter i sin leverandørkjede – for igjen å gjøre sitt til et mer ordnet og bærekraftig næringsliv. Dette gjenspeiler i Factlines egne mål. 

Daglig leder Siri Engesæth, utdyper:  
– Målet er ikke at vår løsning skal brukes til å diskvalifisere leverandører, men snarere at hele bransjer sakte, men sikkert skal bli bedre. Ingen er perfekte, men alle kan gjøre noe for å forbedre seg. 

Factlines besitter betydelig kompetanse innen feltet. Blant de ansatte finnes spesialister innen corporate social responsibility (CSR) og folk med bakgrunn fra ulike miljøorganisasjoner, men også teknologer for eksempel. Arbeidet handler nemlig mye om å systematisere og analysere. 

– Når du begynner med leverandørkartlegging, får du hjelp til å gjøre en systematisk gjennomgang av virksomheten – du får oversikt over hvilke områder dere har kontroll på, og hvor dere eventuelt har utfordringer. Ut fra denne risikoanalysen kan dere jobbe målrettet med enten risikoreduksjon eller forbedringsprosjekter. Deretter følger en periodisk oppfølging og rapportering, slik at både bedriften selv og kundene har oversikt over hvordan det ligger an, forteller Engesæth. 

Ansvar i alle ledd

Innhentingen av informasjon er dessuten alt annet enn tilfeldig. Ved å følge et såkalt chain of custody-prinsipp må den enkelte aktør i verdikjeden informere om sin virksomhet til det neste leddet. Bedriftene skaper altså en slags selvkontrollerende kjede – hvor hver rapportering kan dokumenteres og kvalitetssikres. 

– Datasikkerhet er et stikkord i denne sammenhengen. Strenge regler og velprøvd teknologi sikrer at informasjon ikke kommer på avveie. Det gir en enhetlig og verifiserbar rapportering, og vi behøver ikke å gjøre jobben på nytt for hver nye kunde som ber om en gjennomgang, påpeker Engesæth.   

Millum samarbeider med Factlines, og flere av Millums kunder benytter allerede Factlines i arbeidet med å sikre sine leverandørkjeder.

Konklusjon

Stadig strengere krav i både offentlig og privat sektor gjør det nødvendig å finne løsninger og samarbeidspartnere for å løse nye problemstillinger. Vårt samarbeid med Factlines er et godt eksempel på dette.