Millum

Hopp til hovedinnhold

Innhold

Hva kjennetegner de beste løsningene?

De siste årene har det kommet en rekke tilbydere på markedet som tilbyr digitale innkjøpsløsninger. Spørsmålet er hva som kjennetegner de beste og hva som gjør Millum til en av de beste i bransjen.

Av: Morten Sandvold Schee 20.04.2018 13:26

DSC_8434

Derfor kartla Millum for en tid tilbake, i samarbeid med KPMG, hva som kjennetegner store anerkjente løsninger i markedet – som blant andre Basware, Ariba, Coupa and SciQuest. Undersøkelsene pekte tydelig på tre hovedegenskaper som er nødvendig for at en løsning virkelig skal fungere for innkjøpsavdelingen. 

1 Alle brukere må kunne klare å håndtere og bruke løsningen
2 Løsningen må ha innovativ leverandørtilnærming
3 Løsningen må gjøre det lett å samarbeide med mange leverandører, både store og små

Tenk på hvem som faktisk skal bruke løsningen

Den viktigste driveren for å skape en optimal løsning er altså at den må dekke et behov utover innkjøpssjefen sitt. Nøkkelen til suksess ligger kort sagt i å få med brukerne. Dette er da også noe vi i Millum har tatt på alvor i utviklingen og videreutviklingen av vår innkjøpsportal, Procurement. 

– Det er enkelt egentlig, påpeker daglig leder i Millum, Bjørn Anskau, – til slutt avhenger en løsnings suksess kun av hvorvidt brukeren benytter seg av den eller ikke. Den må selvfølgelig være lett å forstå og enkel å ta i bruk, men den må være mer enn det. Kan du for eksempel gjøre samme jobben om du er på kontoret eller hjemme? 

Ikke glem den andre siden av bordet

Samtidig gir undersøkelsen tydelig uttrykk for at de gode løsningene er de som baseres på at en hver handel har to parter – en kjøper og en leverandør. Det er også Millums erfaring –som nøytral aktør som verken tar parti med kjøper eller selger, men som kun videreformidler data og informasjon. 

– Millum eksisterer for å være bindeleddet mellom kjøpere og selgere, forteller Anskau. – Vi skal sørge for en enklere handel – for alle. Derfor har vi løsninger som Millum Procurement hvor innkjøpere kan samle alle sine leverandører – men vi har også gode løsninger for leverandørene, som Millum Commerce. 

Etter mange års samarbeid med både kjøpere og leverandører, kan derfor Millum med hånda på hjertet si at vi vet hva begge parter ønsker seg. 

– Det er klart, alle ønsker seg løsninger som sparer tid og penger, sier Anskau, men først og fremst ønsker de seg bare å få gjøre jobben sin best mulig. For eksempel drive en restaurant – eller selge mat til den. Og med oss i ryggen kan de nettopp det.