Millum

Hopp til hovedinnhold

Innhold

Handel på avtale gir økt lønnsomhet

Skal du drive en lønnsom bedrift er det viktig at du alltid handler inn varene til lavest mulig pris fra den leverandøren som også sikrer best kvalitet, logistikk og sortiment.

Av: Morten Sandvold Schee 07.04.2021 13:12

iStock-801110514

Dette oppnår du ved å fremforhandle gode kontrakter og avtaler med dine leverandører. Jo større volum av handelen din som foregår over kontrakt, dessto bedre forhandlingskort har du ovenfor leverandøren.

Hva avgjør om en avtale er god for deg som innkjøper?

Hvorvidt en avtale er god for deg som innkjøper avhenger av en rekke faktorer. Ut ifra undersøkelser har KPMG avdekket åtte parametere som avgjør suksessfaktoren:

* Reklamasjon – hvor gode er reklamasjonsbetingelsene ?
* Kvalitet – er varen som leveres av beste kvalitet?
* Pris – er prisen konkurransedyktig opp mot kvalitet?
* Logistikk – klarer leverandører å levere og hvilke kostnader er knyttet til det?
* Ledetid – hvor fort kan det leveres?
* Samfunnsansvar – Sosialt – og miljømessig ansvar. Etiske retningslinjer.
* Sortiment – er utvalget av varer bra nok og variert nok?
* Tilgjengelighet – har leverandøren nok av varene på lager til enhver tid.

– Dette er åtte av punktene vi presenterer til potensielle kunder når vi skal fremheve styrkene ved Millum Procurement. Ved å bruke Millum Procurement kan man huke av at man har kontroll over disse 8 parameterene. Vi er veldig fornøyd med at KPMG trekker frem disse punktene som vi vet vår løsning leverer på, forteller daglig leder hos Millum, Bjørn Anskau.
 

Kontrakt lønner seg

ekstrabilde1

Hovedformålet for enhver inngåelse av en kjøpskontrakt er å sikre kontraktfestede priser og betingelser, og at disse benyttes. Ved å bruke Millum Procurement kan du sikre akkurat dette. Innkjøperne får tilgang til en database over godkjente leverandører og avtalepris. Du får rett vare til rett pris.

– Vi arbeider ut ifra at hovedmålet for enhver bestillingsprosses skal være å sikre at de kontraktsfestede prisene og betingelsene blir benyttet. Hver eneste gang, forteller Anskau.

 

Hva som vanligvis skjer

ekstrabilde2

For mange bestillere er det ofte enklere eller «for enkelt» å kjøpe utenfor kontrakt. Enten gjennom telefon, epost eller andre måter. Tungvinte systemer, svake masterdata, for bredt sortiment etc. bidrar til at det er vanskelig å gjøre et innkjøp på riktig måte.  Konsekvensen er at kontrakt ikke benyttes.

– Det utgjør store beløp rett fra bunnlinjen når de ansatte går utenom avtalte kontrakter og handler selv. Det er en situasjon hvor både innkjøper og leverandør taper. Innkjøperen får ofte feil vare og definitivt feil pris, mens leverandører går glipp av et salg. Den eneste måten å tette alle lekkasjene og fjerne kildene for handel utenfor kontrakt, er å ha et innkjøpssystem som er enkelt å bruke og som gir alle parter en best mulig handel, avslutter Bjørn Anskau.