Millum

Hopp til hovedinnhold

Innhold

Millum tar ansvar

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Målet er å gjøre dette innen 2030. Her ses miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

 

Millum jobber for å skape digitale løsninger som hjelper kundene til bærekraftig handel gjennom våre portaler. Det er viktig når det handles for mer enn 9 milliarder norske kroner gjennom våre løsninger. Millum kan bidra til å utgjøre en positiv forskjell og skape langsiktige verdier for mennesker og miljø - i egen bedrift så vel som via bedriftene vi samarbeider med. 

 

Vi har samlet vår hovedaktivitet rundt to av FNs bærekraftsmål. Nedenfor kan du lese mer om disse, inkludert våre undermål:

baerekraft-crside

Vi skal utvikle løsninger og tjenester som forenkler våre kunders arbeid med bærekraftsmålene de selv har valgt, gjennom samarbeid og partnerskap. 
 

HORECA-bransjens bærekraftsmål - satt i system

Millum skal være proaktive, kunnskapsrike og pålitelige i utviklingen av nye produkter og tjenester. Vår posisjon i markedet gir oss mulighet til blant annet å forenkle måling og oppfølging av bærekraftstiltak for et stort antall virksomheter. Med dette som bakgrunn ønsker vi å ha en betydelig innvirkning på bærekraftsarbeidet som gjøres i vår bransje. 

 

Partnerskap for innovasjon

Millum knytter sammen kjøpersiden og leverandørsiden i HORECA og fungerer som et bindeledd. Gjennom vårt nettverk og vår plattform kan vi mobilisere mange aktører mot et felles mål. Vi inngår i tillegg samarbeid med ulike aktører som jobber med spesifikke problemstillinger som bransjen ønsker å få løst – fra grundere til større kompetanseforum og nettverk. Vi er medlem i FNs Global Compact. 
 

 

E-handel i seg selv gir god styring og kontroll på innkjøpene, og er et viktig virkemiddel for å sikre at man treffer bærekraftige valg. Vi jobber også med en rekke andre initiativ som skal hjelpe bransjen med å bli mer bærekraftige.

 

Ansvarlige innkjøp

Vi samarbeider med Factlines slik at du bedre kan dokumentere at din virksomhet har kontroll på både miljøspørsmål og sosiale og etiske aspekter i din leverandørkjede - i hele rekken av aktører.

 

Planlegging og kontroll reduserer matsvinn

Matsvinn er kanskje bransjens største utfordring, der mat som havner i søpla representerer både unødvendige klima-utslipp og tapte inntekter. Vi samarbeider med TotalCtrl og Matvett for å hjelpe bransjen til å redusere matsvinn. Vi har også deltatt i etablering av, og leverer teknologien til, Verdimat - en grossist som distribuerer overskuddsvarer for dagligvare og storhusholdning.

Medlemsrapport til UN Global Compact

Millum meldte seg i 2019 inn i verdens og Norges største dugnad for business og bærekraft - hvor det jobbes for å oppfylle FN's 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv i tillegg til bærekraftsmålene nevnt ovenfor. Samarbeidet gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Vi har levert vår andre rapport om hvordan vi jobber med bærekraft og samfunnsansvar:

Aktuelle artikler:

iStock-930470700

Grønne innkjøp er fremtiden

Et stadig sterkere søkelys på bærekraft og samfunnsansvar har tvunget frem endringer i hvordan og hva som handles inn. Ved å ta i bruk e-handel har man et virkemiddel for å oppnå grønnere og mer effektive innkjøp, som også understøtter bedriftens mål om effektiv ressursbruk. 

Vi går for grønt innkjøpsvett

Skift Norge har utarbeidet 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett. Det stiller Millum seg bak, og oppfordrer samtidig andre til å gjøre det samme. Millum og Matinfo har deltatt i møter og diskusjoner rundt prinsippene, sammen med mange andre medlemmer.

iStock-498571761
bildekokk

Klimaavtrykkskalkulator på plass i Millum Procurement

Det har vært et stadig større behov for å kunne dokumentere «fotavtrykket» på menyer og retter hos våre kunder. Vi har derfor utviklet en kalkulator som gir kokkene oversikt over klimaavtrykket på retter de serverer. Måleenheten er fastsatt av UNCFF og EU-kommisjonen, med en nivåskala hentet fra RISE (Research Institutes of Sweeden). 

Vi er med på å løse Matfloken

Matfloken er et prosjekt i regi av innovasjonstudioet Æra. Millum har deltatt gjennom en prosjektgruppe med flere aktører fra hele verdikjeden innen matproduksjonsbransjen. Fokus har vært på hvordan verden skal begynne å spise mer bærekraftig i morgen enn vi gjorde i går. Som e-handelsbedrift kan Millums systemer være et viktig virkemiddel for å sikre at man tar riktige valg. 

shutterstock_190000991
gronnvasking

Vi har signert Grønnvaskingsplakaten

Millum og datterselskapet Matinfo har signert Grønnvaskingsplakaten. Det betyr at vi stiller oss bak innholdet i plakaten og lover å gjøre vårt ytterste for å følge de 10 prinsippene i vår markedsføring og kommunikasjon.

Millum har lansert sin første bærekraftsrapport!

Endelig kan vi fortelle at vi har sendt inn vår aller første rapport til FN Global Compact. Rapporten er en forutsetning for å være medlem i Global Compact og samtidig en fin mulighet til å kommunisere det vi foretar oss innen samfunnsansvar og bærekraft.

gruppebilde-nov19
DSC_1376

Gjør bærekraft til et konkurransefortrinn

Volumene i storhusholdningsbransjen er enorme og hvert år serveres det over 200 millioner lunsjmåltider i norske kantiner. Det er bransjens ansvar å flytte det fulle fokuset over på bærekraftige tiltak. Selv om interessen og viljen er stor i bransjen, er spørsmålet om det går raskt nok.

Teknologi kan minimere matsvinn

Matsvinn i serveringsbransjen har svært sammensatte årsaker, og det er fortsatt behov for mer konkret kunnskap. Total Ctrl og Millum har med dette som bakgrunn utført et initielt forskningsarbeid. Målet var å skaffe et mer solid kunnskapsgrunnlag om hvordan matsvinn oppstår, hvordan det håndteres og hvordan det kan reduseres på sikt - spesifikt for hotell, restaurant og catering.

Charlotte