Procurement

Millum Procurement samler alle dine leverandører på ett sted. I din portal finnes bare dine leverandører og dine priser – slik at alt innkjøp skjer på dine premisser. Innkjøp blir en ny opplevelse; ingen telefonkø, og bare ett eneste passord å huske. Innkjøpene blir enklere, oversiktlige og det blir mindre stress. Og det er ingen som blir fristet til å bruke andre leverandører. En litt enklere hverdag.