Pay

Smart fakturaløp fra bestilling til bokføring

 Millum Pay er et enkelt og oversiktlig system for fakturabehandling, som integreres med innkjøpsportalen. Mye av arbeidet som blir gjort av regnskapsavdelingen i dag kan gjøres merkbart enklere – eller til og med elimineres. Med en felles arbeidsflyt for alle fakturaer får du god oversikt og kontroll. Ingen fakturaer på avveie, og ingen glemte forfallsdatoer.