EN GOD HANDEL SATT I SYSTEM

- for hotell, restaurant og storhusholdning

Millum er bindeleddet mellom kjøper og selger i Storhusholdningsbransjen og i offentlig sektor.

Gjennom våre innkjøpsportaler handles varer for over 7,2 milliarder i året. Våre løsninger spenner fra rene innkjøps- og leverandørportaler med integrerte fakturaløsninger, til nøkkelferdige netthandelsløsninger, spesialløsninger for inn og utgående fakturaer og dessuten håndtering av all meldingstrafikk gjennom PEPPOL. Vi hjelper deg ganske enkelt å effektivisere ordreprosesser, frigjøre tid og, gjennom det, øke inntjeningen.

Med våre 15 års erfaring i ryggen kan du og dine ansatte gjøre det dere er best til: drive hotellet, restauranten eller kantinen på en god og lønnsom måte.

I Millum er vi er opptatt av at handelen fungerer godt for den enkelte bruker og for bransjen som helhet. Våre løsninger er markedsledende i Norge, og brukes av innkjøpsorganisasjoner som GRESS-gruppen, Nordic Choice Hotels og NHO Reiseliv. Hos oss finner du alle bransjens leverandører – fra de største grossistene til lokale leverandører.

- Snakk med meg om hvordan du kan utnytte mulighetene enda bedre

Bjørn Anskau

Daglig leder

Bjørn har jobbet med Internett og elektronisk handel siden 1995. Han har bred erfaring fra konsulentprosjekter og etablering av ny forretningsvirksomhet.

906 82 005