Offentlig sektor

Millum er en komplett Purchase-to-Pay leverandør og er det teknologiske bindeleddet mellom kjøper og selger. Millum har over 15 års erfaring og er markedsledende innen e-Procurement innen storhusholdning i Norge og Sverige med et handelsvolum på over 7,2 milliarder kroner i 2017.

Millum samarbeider med mer enn 360 leverandører og produsenter, og har mer enn 720.000 unike varelinjer i løsningen. Millum er utviklet i samarbeid med kundene, både innkjøpskjeder og leverandører, og mer enn 10.100 ansatte i storhusholdningsbransjen bruker våre portaler.

Våre løsninger spenner fra rene innkjøps- og leverandørportaler med integrerte fakturaløsninger, til nøkkelferdige netthandelsløsninger, spesialløsninger for inn- og utgående fakturaer og dessuten håndtering av all meldingstrafikk gjennom PEPPOL. Vi hjelper deg ganske enkelt å effektivisere ordreprosesser, frigjøre tid og gjennom det redusere kostnader. Ved å benytte Millum Procurement vil det i tillegg bli langt enklere å påse at virksomheten overholder økonomi- og anskaffelsesregelverket for det offentlige, og ikke minst effektuere dem.

Millum samarbeider med Factlines. Avtalen gir en unik mulighet for leverandørene som er tilknyttet Millum til å kunne dokumentere og fremvise sitt samfunnsansvar overfor innkjøpere.