Vil du lære mer om innkjøp innenfor hotell, restaurant og catering?

Meld deg på vårt nyhetsbrev, så holder vi deg oppdatert en gang i måneden med relevant informasjon og nyttig læring.

Temaene vil være innkjøp, fakturabehandling, offentlige anskaffelser og tips og triks på hvordan din bedrift kan spare store summer på innkjøpene dere foretar.

* Millum ønsker å følge alle reglene knyttet opp mot GDPR 2018. Vi vil derfor bruke informasjonen din kun til utsendelse av nyhetsbrev og ikke i noen andre kanaler. Personerklæring vil komme før lovendringen inntrer.