Compass Group


Torun Johansen , Director Business Development

Compass Group | Eurest As | Medirest Norge AS | ESS Support Services AS | ESS Mobile Offshore Units AS

Compass Group i Norge driver over 300 personalrestauranter og kantiner og leverer catering, selskap og arrangementer, kafe og kaffebarer, kiosk og automater.

Compass Group har samarbeidet med oss i Millum i mange år. Og hele tiden har de vært en av våre største kunder på innkjøpsløsningen, Millum Procurement. Nå har de også begynt å benytte Millum Pay, vårt bidrag til effektiv fakturaflyt.

«Fakturaflyt er ett av flere utviklingsprosjekter vi gjennomfører om dagen for å effektivisere arbeidsprosessene våre. Prosessen rundt fakturabehandling hadde tidligere spesielt mye manuell håndtering. Valget falt på Millum Pay blant annet fordi det er en integrert del av vår innkjøpsportal, som vi har gode erfaringer med og som har et kjent brukergrensesnitt. Varene ligger allerede i systemet og letter prekontering og fordeling av fakturaene. Vi følte også at vi dro nytte av felles administrasjon av brukere og tilganger.

Så langt har vi gode erfaringer med systemet og vi har beregnet at vi vil spare flere årsverk i regnskapsavdelingen bare med posthåndtering og punching. Vi har også bedre kontroll på hvor i prosessen fakturaene er til enhver tid.

Samarbeidet med Millum har vært veldig bra og det er godt å jobbe med en partner som skjønner hva vi driver med, og som har god kontakt med leverandørene våre.

Jeg vil absolutt anbefale Millum og Millum Pay til andre.»

Brukere av: , ,