Handel på avtale gir økt lønnsomhet

Skal du drive en lønnsom bedrift er det viktig at du alltid handler inn varene til lavest mulig pris fra den leverandøren som også sikrer best kvalitet, logistikk og sortiment. Dette oppnår du ved å fremforhandle gode kontrakter og avtaler Les mer om saken her