Hopp til hovedinnhold

TotalCtrl – en av våre integrasjonspartnere 

TotalCtrl har utviklet et system for å få kontroll på varelager i sanntid. Millum og TotalCtrl har flere tidligere felles initiativer, og ser at vi nå har en del felles kunder vi kan lette hverdagen for. Derfor har Millum utviklet et API-grensesnitt som gjør at om man er kunde begge steder, kan man kan hente ordrer lagt i en av Millums innkjøpsportaler, automatisk inn i TotalCtrl Restaurant. 

Av: Sofie Vatle 28.04.2021 14:06

iStock-1272152582-matavfall

Bakgrunn for samarbeid

TotalCtrl er et innovasjonsfirma innen digital detaljhandel som hjelper selskaper med å forhindre matsvinn, øke fortjenesten og forbedre den totale effektiviteten. De har et system som kan gi sine kunder automatiserte utløpsdata som muliggjør full kontroll over produktbeholdningen, alt på ett sted.

Millum ble kjent med TotalCtrl i 2019, da vi sammen gjennomførte en studie med sikte på å avdekke grunnleggende årsaker til matsvinn, og slik vurdere om digitale løsninger på kjøkkenet kunne bidra til å redusere matsvinn. Siden den gang har både Millum og TotalCtrl samarbeidet med flere aktører i vårt nettverk, i en samlet front mot matsvinn. Dialogen vår har fortsatt, og nå har vi kommet ett hakk lenger og har en integrasjon som gagner kunder på begges side. 

Funksjon i praksis 

Millum har utviklet et API-grensesnitt som tillater kunder av begge selskaper å få en sømløs overgang mellom våre to systemer. Dette innebærer at man kan få sine ordrer lagt til i en av Millums innkjøpsportaler, automatisk lastet opp i TotalCtrl Restaurant (TCR). Slik får man lagt bestilte varer direkte inn «på lager» i TCR sin teknologi. I praksis kan en slik sømløs overføring redusere tilsvarende manuell prosess med opp til 10 minutter per ordre.

Bærekraft

Samarbeidet er en del av begge bedrifters engasjement for en bærekraftig handel og felles mål om redusert matsvinn. Hovedtanken bak API-grensesnittet er at det skal frigjøre tid for våre felles kunder i en ellers hektisk hverdag. Ved at de får økt oversikt på sitt varelager basert på sjekk av utløpsdato ved varemottak, vil det gi bedre kontroll som igjen kan føre til redusert svinn fra lager. 

Om dere vil vite mer, ta kontakt med din kontaktperson i Millum, eller direkte med TotalCtrl – så forteller vi mer.